Skaitmeninis pasaulinis vakcinacijos sertifikatas (apžvalga)

Rugpjūčio 27 d. PSO parengė bendro vakcinacijos sertifikato (Vaccination Status) techninį aprašą. Šis įrankis yra skirtas visoms 192 PSO narėms ir jis nebus skirtas teikti informacijai apie persirgimą ir testus. Tai svarbu, nes tai instrumentas tik vakcinacijai remti.

Paskirtis:

 • nustatyti ar asmuo vakcinuotas (native);
 • nustatyti vakcinos statusą nustačius Covid-19 ligą testavaimo metu;
 • suteikti galimybę dirbti;
 • suteikti galimybę mokytis;
 • suteikti galimybe keliauti į užsieni; 

Etika

Kaip ir kiekvieno skaitmeninio sprendinio atveju reikalingas etinis ir duomenų saugos kriterijų apibrėžimas. Ir čia aš geriau pateiksiu tiesioginį vienos vietos vertimą.

“Etika turi būti neatsiejama sertifikato sprendinio dalis. Tačiau politiniai sprendimai dažnai yra sunkūs ir sudėtingi, nes reikia pasverti daug įvairiausių skirtingų aspektų. Dažnai akivaizdūs faktai yra nepakankami nes egzistuoja daug kitokių požiūrių iš etinės pusės. Taigi vien tik racionalūs faktai, kaip ir vien tik etiniai argumentai neleidžia vienareikšmiškai nuspręsti. Kai veikla yra susijusi su visuomenės sveikata ir gerove yra reikalingas kruoštus vertinimas ir atsakomybė. Priimant sprendimus reikalinga atsižvelgti tiek į tikslus tiek į procesą”

Dokumente išsikeliami trys pagrindiniai tikslai:

 • užtikrinti ir apsaugoti individo, bendruomenės ir visos populiacijos gerovę;
 • užtikrinti vienodą požiūri visiems (čia turimas galvoje vakcinos prieinamumas);
 • palaikyti viešo sveikatos sektoriaus pasitikėjimą;

Dokumento autoriai kalbėdami apie proceso etika, įspėja kad gali atsirasti problemų ir jas įvardina:

 • skaidrumo trūkumas;
 • inkliuzyvymas ir sprendimų priėmimas (?) Čia turima galvoje visai kilnus momentas, kad būtų sudarytos sąlygos proceso kūrime dalyvauti visoms susijusioms pusėms, tame tarpe ir advokatams. Čia ko gero buvo pirma iš dviejų užuominu į tai, kad procesas iš principo gali turėti teisinį konfliktą;
 • atsakomybės trūkumas, kas už ką atsakingas;
 • na ir tradicinis technokratinis punktas, kad politinius sprendimus reikia moderuoti su naujausiais mokslo pasiekimais ir mokslo informacija įtraukiant įvairių sričių ekspertus ir suinteresuotas puses. Tame tarpe ir tuos kuriems vakcinavimas gali turėti nepageidaujamų pasekmių, tie kurie negali arba NENORI. Taip pat tie kurie turi nepatikimą pilietybę (invalid citizenship), rezidento statusą arba visai neturi pilietybės. Įdomiai taip sakyčiau;

Etiniai principai su tolimesniu naudojimu yra:

 • “mokslinis neapibrėžtumas”, kuris atsiranda ne iki galo turint informaciją kiek ilgai ir kaip gerai vakcina apsaugo nuo užsikrėtimo ir transmisijos;
 • tada toks įdomus, kad jei vakcinacijos paso suteikiama vertė bus gana didelė, gali atsirasti sukčiavimo ir korupcijos rizika;
 • kad kai kurie individai nebus linkę bendram naudojimui dalintis savo mediciniais duomenimis;
 • kitas panašus, bet neva kad žmonės bijos jog jų asmeniniai duoenys bus naudojami ne pagal paskirtį arba trečių šalių;
 • na ir paskutinis, kad bus pažeistos žmonių teisės, bet tik todėl kad skiepyjant prioritetine tvarka gali susidaryti situacija kad norintys gauti vakciną turi laukti jos ir tokiu būdu negauti privilegijų;

Asmeniniai duomenys

Kokie duomenys bus reikalingi?

Žinoma asmens vardas, gimimo data, vakcinos rūšis, gamintojas, vakcinos numeris, pagaminimo data, vakcinos dozės numeris. Čia kaip ir aišku, bet štai kam reikalinga vakcinavimo šalis kaip required velniai žino. Kaip optional nurodyta ligos kodas nuo kurios vakcina, tai čia future proof.

Veikimas ir perspektyva

Kaip pagrindinis funkcionalumas yra išdirbti du scenarijai – vakcinacijos patikrinimo ir nepertraukiamos vakcinacijos proceso. Pastarasis skirtas sklandžiai vakcinacijos organizacijai ir logistikai, bei moksliniams tyrimams, naudojant istorine vakcinavimo informaciją ir užtikrinti informavimo sistemą.

Na o vakcinavimo tikrinimo scenarijus numato tikrintojo role. Patys validavimo būdai galimi net keturi: su rankiniu patvirtinimu, off line bet su kriptografine patikra, on line nacionaliniu lygmeniu ir online pasauline apimtimi. Naudojamas trumpo ir ilgojo periodo terminas. Trumpo periodo sprendimas yra naudotina tada, kai būtina reakcija užkirsti kelią pandemijai, bet ji įpareigoja nustatyti aiškią sprendimo naudojimo pabaigos datą, kai tik Covid-19 nustos būti laikoma kaip nepaprastoji padėtis. Ilgalaikis sprendimas yra ne tik būtinosioms užduotims spręsti, bet ir pasibaigus Covid pandemijai toliau vystyti skaitmeninių sertifikatų sistemą dėl kitų vakcinų (pavyzdžiui vaikų vakcinavimo) Rekomenduojama prieš diegiant trumpos ar ilgos strategijos sprendimą įvertinti rizikas, tame tarpe ir etines. Taip pat reikia atsižvelgti ar galima pernaudoti esamą lokalią e sistemos infrastruktūrą. Kas bus vartotojai ir kokie ekonominiai subjektai naudos.

Visai įdomus reikalavimas yra, kad būtų prie sveikatos ministerijos atskiras atsakingas departamentas už šią veiklą. Reikalinga užtikrinti auditą ir atitinkamus valstybinius igaliojimus. Jei kokių nors dokumentų ir susitarimų trūksta, kokie bus sukurti? Atskiru punktu yra klausiama ar bus reikalingi dvišaliai, trišaliai susitarimai ir jei taip tai kokie. Čia reiktu priminti penkių akių šalių schemą, kurią realizavus praktiškai būtų galima gauti neribotas galimybes pasiekti bet kurio pasaulio asmens duomenis. Bet čia truputi kita tema.

Kas dėl pačios grynai techninės realizacijos tai nėra nurodyta konkrečiai ar tai turi būti centralizuota ae decentralizuota infrastruktūra, tiesiog abu variantai turi PSO akimis žiūrint privalumų ir trūkumų.

Kokias išvadas aš čia matau. 

 1. PSO kaip kokia pasaulio sveiktos ministerija atvirai visiems nuleidžia ne tik high level konceptą, bet ir aiškų framework (pavyzdžiui tiesiog direktyviai įpareigoja lokalias vyriausybes įkurti biurokratinį aparatą ir pakeisti vietinę ir tarptautinę teisę jei ji trukdo)
 2. Viskas orientuota į farmacijos kompanijas kaip naudos gavėją, bet jos interesus atstovauti paskita vyriausybėms
 3. VS dokumentas skirtas tik vakcinuotiems asmenims
 4. VS aprėptis išsiplėtė iš paprasto judėjimo ES ribose iki darbo, mokymosi (būtinųjų veiklų)
 5. Nevakcinuotų žmonių nei procedūrose, nei situacijose nenumatyta
 6. Technokratinis sprendimų priėmimo ir etikos problemų sprendimas, toks kokį matome jau beveik metus Lietuvoje ir daugumoje kitų pasaulio valstybių (sprendimus nedemokratiniu principu priima siauras ekspertų ir suinteresuotų asmenų ratas, visa tai darant prisidengiant mokslo pažanga)
PSO entuaziasto paveiksliukas iš LinkedIn platformos

Šaltinis PSO dukumentai

One thought on “Skaitmeninis pasaulinis vakcinacijos sertifikatas (apžvalga)

Comments are closed.