Babij Jaras

Labai sunki tema, kurios negalėčiau nagrinėti per istorinį kontekstą. Tiesiog neturiu kompetencijos ir net teisės tai daryti. Vis dėl to galiu nagrinėti šią Dantės kūrinio realizaciją žemėje iš moralinės pusės, taip pat galiu ieškoti paralelių ir mano valioje jas rasti. Tokią teisę turiu, nes ją gavau gimęs, nes esu žmogus su visomis prigimtinėmis teisėmis (kol… Read More Babij Jaras

Apie mokslinę eugeniką tada ir dabar

Vienas žmogus man pasakė, kad informaciniame kare šaudau iš sunkiojo kulkosvaidžio. Tai šį kartą šausiu iš granatsvaidžio, kad maža nebūtų. O iš ties tai bus istorijos pamoka su kelionėmis laiku į ateitį (labai ilgas tekstas) Apie mokslinę eugenika XX a. pačioje pradžioje eugeninės teorijos pradėjo įsitvirtinimą mokslo bendruomenėse. Daug kas galvoja, kad eugenika ir naciai… Read More Apie mokslinę eugeniką tada ir dabar